Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Έχετε ερωτήσεις; Eπικοινωνείστε μαζί μας : info@artvaluable.com


Ποιά είναι η ερμηνεία των διατυπώσεων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τη πατρότητα ενός έργου τέχνης ;

Δίνουμε παρακάτω την ερμηνεία των διατυπώσεων που χρησιμοποιούνται στον παρόντα ιστότοπο σε σχέση με τη πατρότητα ενός έργου τέχνης π.χ. του A. Aρτίν.

Α. Aρτίν (1917 – 1989)…. υπογραφή κάτω δεξιά “A.Αρτίν”
Πρόκειται για γνήσιο έργο του Α. Αρτίν.

Αποδίδεται στον Α. Aρτίν (1917 – 1989)….
Πιστεύεται ότι είναι έργο του Α. Αρτίν, με μικρότερο όμως βαθμό βεβαιότητας σε σύγκριση με τη προηγούμενη περίπτωση.

Εργαστήριο του Α. Aρτίν (1917 – 1989)….
‘Εργο που έγινε στο εργαστήριο του Α. Αρτίν από μαθητή ή μαθητές του, με ή χωρίς τη καθοδήγηση του καλλιτέχνη. Πρωτότυπο που σχετίζεται άμεσα με τον καλλιτέχνη, χωρίς να είναι δικό του. Συχνά υπογράφεται από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Πρωτότυπο σε (καμβά) κατά τον Α. Aρτίν (1917 – 1989)
Έργο τέχνης που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το τρόπο εργασίας του Α. Αρτίν.

…. φέρει υπογραφή κάτω δεξιά: “ Α. Aρτίν ” (1917 – 1989) ….
Έργο αμφιβόλου γνησιότητας, υπογεγραμμένο από το καλλιτέχνη ή από άλλο πρόσωπο.

Επικοινωνήστε παρακαλώ μαζί μας εάν έχετε πληροφορίες σχετικά κάποιo έργο ή  καλλιτέχνη με e-mail info@artvaluable.com

Ερώτηση II

. . . . .

. . . . .

Ερώτηση III

. . . . .

. . . . .